Chi Cục thuế Quảng Ngãi | Led D&Q thi công màn hình LED P2 Trong hội trường | D&Q

Thông tin công trình Chi Cục thuế Quảng Ngãi | Led D&Q thi công màn hình LED P2 Trong hội trường      Địa điểm lắp đặt: Quảng Ngãi      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung hay văn nghệ.. .      Chi phí lắp đặt dự tính: 0.6 tỷ đồng   […]

Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Đoàn 6) Hải Phòng | D&Q thi công LED P2 Cho Đơn vị | D&Q

Thông tin công trình Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Đoàn 6) Hải Phòng | D&Q thi công LED P2 Cho Đơn vị      Địa điểm lắp đặt: Hải Phòng      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung hay văn nghệ.. .      Chi phí lắp […]

Dan On Foods Corporation | Lắp Thêm Màn hình LED Phẳng Cabin Nhôm Đúc P2.6 Khu Công Nghiệp. | D&Q

Thông tin công trình Dan On Foods Corporation | Lắp Thêm Màn hình LED Phẳng Cabin Nhôm Đúc P2.6 Khu Công Nghiệp.      Địa điểm lắp đặt: Khu Công Nghiệp Bình Dương      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung hay văn nghệ.. .      Chi phí lắp đặt dự tính: […]

Nhà văn hoá thị trấn Lương Bằng- Hưng Yên | Lắp màn hình LED P2.5 Trong Nhà | D&Q

Thông tin công trình Nhà văn hoá thị trấn Lương Bằng- Hưng Yên | Lắp màn hình LED P2.5 Trong Nhà      Địa điểm lắp đặt: Nhà văn hoá thị trấn Lương Bằng – Hưng Yên      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung hay văn nghệ.. .      Chi phí […]