Chi Cục thuế Quảng Ngãi | Led D&Q thi công màn hình LED P2 Trong hội trường | D&Q

Thông tin công trình Chi Cục thuế Quảng Ngãi | Led D&Q thi công màn hình LED P2 Trong hội trường

20231218_172402.mp4_snapshot_00.09.731

  •      Địa điểm lắp đặt: Quảng Ngãi
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung hay văn nghệ.. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 0.6 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: thuế Quảng Ngãi
  •      Loại sản phẩm: LED P2
  •      Số lượng – kích thước: 20m2
  •      Thời gian thi công : 12/2023
  •      Số ngày hoàn thành : 3 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

Video chi tiết công trình:

Chi Cục thuế Quảng Ngãi | Led D&Q thi công màn hình LED P2 Trong hội trường