Nhà hàng Ớt Xanh 2 Hà Nội | Lắp 10 m2 Màn hình LED P2 cho nhà hàng xem Bóng đá. | D&Q

hông tin công trình Nhà hàng Ớt Xanh 2 Hà Nội | Lắp 10 m2 Màn hình LED P2 cho nhà hàng xem Bóng đá.

img_20240318_1746171

img_20240318_1746101

img_20240318_2110021

img_20240318_2116451

img_1184.mov_snapshot_00.40.965

  •      Địa điểm lắp đặt: Hà Nội
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung .. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 0.3 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: Nhà hàng Ớt Xanh
  •      Loại sản phẩm: LED P2
  •      Số lượng – kích thước: 15m2
  •      Thời gian thi công : 04/2024
  •      Số ngày hoàn thành : 3 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

Video chi tiết công trình:

Nhà hàng Ớt Xanh 2 Hà Nội | Lắp 10 m2 Màn hình LED P2 cho nhà hàng xem Bóng đá.