Home Dental – Nha Khoa Đức 30 Triệu Việt Vương | Lắp 2 LCD 43 inch Wifi Chân Đứng Chạy quảng cáo

Thông tin công trình Home Dental – Nha Khoa Đức 30 Triệu Việt Vương | Lắp 2 LCD 43 inch Wifi Chân Đứng Chạy quảng cáo

img_20231115_1639441

img_20231115_1638101

  •      Địa điểm lắp đặt: Hà Nội
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu công nghệ mới.. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 0.06 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: Home Dental – Nha Khoa Đức
  •      Loại sản phẩm: LCD 43 Inch
  •      Số lượng – kích thước: 2 Chiếc
  •      Thời gian thi công : 01/2024
  •      Số ngày hoàn thành : 3 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

Video chi tiết công trình:

Home Dental – Nha Khoa Đức 30 Triệu Việt Vương | Lắp 2 LCD 43 inch Wifi Chân

Đứng Chạy quảng cáo