Đảo Khê Cốc – Chòi tộc Trưởng | Led D&Q VietNam Thi Công Màn hình LED P2 Cong dẻo 30m2.

Thông tin công trình Đảo Khê Cốc – Chòi tộc Trưởng | Led D&Q VietNam Thi Công Màn hình LED P2 Cong dẻo 30m2.

20240215_1141451

20240207_085725

img_20240217_035526

  •      Địa điểm lắp đặt: Ninh Bình
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung nghệ Thuật.. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 1.5 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: Cty Xuân Trường
  •      Loại sản phẩm: LED P2 dẻo
  •      Số lượng – kích thước: 30m2
  •      Thời gian thi công : 02/2024
  •      Số ngày hoàn thành : 3 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

Video chi tiết công trình:

Đảo Khê Cốc – Chòi tộc Trưởng | Led D&Q VietNam Thi Công Màn hình LED P2 Cong dẻo 30m2.