Hưng Thịnh Palace – Trung Tâm Tiệc Cưới Lai Châu | Lắp đặt màn hình LED P3 trong phòng tiệc nhỏ.

Thông tin công trình Hưng Thịnh Palace – Trung Tâm Tiệc Cưới Lai Châu | Lắp đặt màn hình LED P3 trong phòng tiệc nhỏ.

img_53741

img_53781

  •      Địa điểm lắp đặt: Lai Châu
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung hay văn nghệ.. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 0.2 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: Hưng Thịnh Palace
  •      Loại sản phẩm: LED P3
  •      Số lượng – kích thước: 20m2
  •      Thời gian thi công : 01/2024
  •      Số ngày hoàn thành : 2 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

Video chi tiết công trình:

.

Hưng Thịnh Palace – Trung Tâm Tiệc Cưới Lai Châu | Lắp đạt màn hình LED P3 trong phòng tiệc nhỏ.